Μηχανή Συσκευασίας Vacuum 2 Θάλαμοι PS-DZ-400/2SD

Home > Προϊόντα > Μηχανές Συσκευασίας Vacuum > Μηχανή Συσκευασίας Vacuum 2 Θάλαμοι PS-DZ-400/2SD

vacuumvacuum

Μηχανή Συσκευασίας Vacuum 2 Θάλαμοι

Code: PS-DZ-400/2SD

Περιγραφή

Μηχανή Συσκευασίας Vacuum 2 Θάλαμοι PS-DZ-400/2SD

PS-DZ-400/2SD: (XD-020# Pump*1)
PS-DZ-500/2SD: (XD-020# Pump*2)
PS-DZ-600/2SD: (XD-020# Pump*2)
PS-DZ-600/2SD: (XD-020# Pump*3)
PS-DZ-700/2SD: (XD-020# Pump*3)
PS-DZ-700/2SD: (XD-063# Pump*1)